Claire's Handmade Soap


 ✜  阿娥手工皂製皂記錄 ✜ ✜ 

v

製皂日期

皂款

預計上架日期

2017.07.09 青黛榛果全身皂 2017.08.10
2017.07.10 榛果粉紅礦泥皂 2017.08.15
2017.07.31 檸香髮皂 2017.08.31
2017.07.31 青黛酪梨皂 2017.08.31
2017.08.08 甜馬鬱蘭沐浴皂 2017.09.10
2017.08.14 榛杏橄沐浴皂 2017.09.15
2017.08.15 廣藿檀香皂 2017.09.15
2017.08.24  台啤洗髮皂 2017.09.30
2017.08.28 廣藿香沐浴皂 2017.09.30
2017.08.29 紫草黑糖洗髮皂 2017.09.30
2017.08.31 忍冬洗髮皂 2017.09.30
2017.09.04 菊花散洗髮皂 2017.10.10
2017.09.07 蔴薏洗髮皂 2017.10.10
2017.09.15 乳木橄欖皂 2017.10.15
2017.09.28 抹香淨身皂 2017.10.30 special order
2017.10.13 桂潤橄欖皂 2017.11.15
2017.10.14 台啤洗髮皂 2017.11.15
2017.10.24 蔴薏洗髮皂 2017.11.25
2017.10.24 抹香淨身皂 2017.11.25
2017.10.25 椰油家事皂 2017.11.25
2017.11.16 薑黃橄欖皂 2017.12.20
2017.11.21 艾草皂 2017.12.25
2017.11.23 Red Shampoo Bar 2017.12.25
2017.11.23 Green Bath Bar 2017.12.25
2017.12.05 天竺葵潔顏皂 2018.01.05
2017.12.05 金盞花沐浴皂 2018.01.05
2017.12.13 馬告洗髮皂 2018.01.15
2017.12.13 紫草黑糖洗髮皂 2018.01.15
2017.12.19
2017.12.19

 

【公告】

✜ 選擇超商取貨付款或銀行轉帳者,請於三日內完成填單或轉帳。逾時或聯絡未回應者將取消訂單。

✜ 購物請先詳閱購物說明

✜ 每週二、五出貨

阿娥電子報

不定期寄送促銷與新產品相關訊息。